Địa chỉ: Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội

GRINDER-AIR 019

Giá: Liên hệ

Số lượng:

please_choice

Máy trà hơi , tốc độ 8500rpm , size 1,25 inch , 0.6kg 

Máy trà điểm sửa những lỗi nhỏ , kính ô tô , màn hình…

DVT: Bộ

Thong ke